Taalkoor van start

In de Goese bibliotheek is een taalkoor gestart.

Voor wie is het Taalkoor.

Het Taalkoor is er voor iedereen die van muziek, de Nederlandse taal en zingen houdt.

Belangrijk voor  het Taalkoor is plezier hebben in het samen zingen en het beleven van de Nederlandse taal. Samen zingen en muziek maken is er het middel voor.

Iedereen kan en mag erbij zijn. Vooral degenen die zich het Nederlands als tweede taal aan willen leren, maar zéker ook degene die zich met taal en zang bezig wil houden worden van harte uitgenodigd. Doe gewoon mee!

Zoals Nicolas Mansfield, muzikaal leider van de Meezing Messiah zegt: “Open je hart en zing mee!”

Waarom een TAALkoor.

Muziek en taal zijn sterk met elkaar verbonden. Onbewust worden zinnen, zinsdelen en woorden onderscheiden. Onbewust wordt de grammaticale opbouw van zinnen opgeslagen in het brein en wendbaar gemaakt in nieuwe situaties. Ritme en toonhoogte helpen om verschillende klanken in de taal te ontdekken. Rijmpjes, versjes, refreinen, riedels en raps helpen bij het herhalen van woorden. Dit versterkt en ondersteunt het talige geheugen. Een voorbeeld daarvan is de woordenschatkennis. Samen zingen en muziek maken heeft een positief effect op de auditieve aandacht en op informatieverwerking. Het draagt bij aan taalontwikkeling, helpt bij concentratie, stotteren, vergeetachtigheid en bij plankenkoorts. Ook niet onbelangrijk is dat het de onderlinge contacten motiveert en het stimuleert. Muziek verbindt!

 

Waar?

De bijeenkomsten worden gehouden in de bibliotheek van Goes, Oostwal 34, 4461 JT.

Opgeven kan aan de infobalie of bij mevrouw Christie Okker,  0113 213 620

 

Leave a Reply