In juli werden de Coronamaatregelen versoepeld. Uit voorzorg werden in de afgelopen Coronatijd  geen grote festiviteiten georganiseerd, geen kampen, geen feestjes, geen Open Dag of familiedagen. Het winkeltje Vers en Lekker en het museum in het museumstraatje bleven gesloten. Maar nu mogen de cliënten van de dagbesteding, de kinderen en volwassenen van de woongroepen elkaar weer ontmoeten! Ook familieleden, betrokkenen en bezoekers van het landgoed van de Catharinahoeve kunnen weer hartelijk welkom worden geheten. Dat is heel fijn, na deze moeilijke Coronaperiode van eenzaamheid! Iedereen is dankbaar en blij met deze gezelligheid.

Het is goed om te zien dat er zaterdags soms wel zo’n twintig kinderen zich op het terrein vermaken en met elkaar spelen! De kinderen knuffelen de lammetjes, borstelen de paarden of rijden op de paarden. Wat ook leuk is, dat tijdens de Coronatijd, er twee hulphonden bij gekomen zijn. Het zijn echte vrienden voor de bewoners van Juutsom. Vooral de jongere kinderen lopen met de honden weg, en de honden met de kinderen!

Zal er een tweede Corona golf uitbreken?

Als het aan de Juutsommers ligt, komt die tweede golf er niet! Juutsom zorgt ervoor, dat ook de versoepelde Coronamaatregelen goed nagevolgd worden!

Leave a Reply