Over Klara

Inleiding

In de regio Zeeuws Vlaanderen  ontstaan steeds meer particuliere zorgondernemingen. Zorgboerderij Juutsom is daar één van.
Juutsom biedt professionele begeleiding aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. De begeleiding is gericht op personen met een (verstandelijke) beperking, of met psycho- sociale problemen. De begeleiding  op Juutsom is gericht op een betere toekomst.
Doelen die nagestreefd worden zijn onder andere:  weer terug naar school, toe leiden naar arbeid, gedragsverandering,  een zinvolle tijdsbesteding.

 

Stichting KLARA

lief
Stichting KLARA richtte zich aanvankelijk op meerdere zorgondernemingen in de regio Zeeuws Vlaanderen. Vanaf 2010 werd KLARA  een vrienden- stichting :   de “Vrienden van Juutsom “.

Ook als “Vrienden van Juutsom” geeft stichting KLARA  vorm aan projecten en zoekt er financiering voor . De  stichting geeft daarnaast goederen in bruikleen of verhuurt  of stelt goederen ter  beschikking.  Haar uitgangspunten en ideeën zijn wat dat betreft niet gewijzigd, maar toegespitst op de ondersteuning van zorgboerderij Juutsom.

 

Stichting KLARA  weet dat het voor iedereen fijn is, om te kunnen werken zonder werkdruk,  in een veilige, faalvrije leeromgeving. Op Juutsom wordt een omgeving gecreëerd die niet gericht is op fouten, maar op waardering. Waardering voor wat er door elke persoon wordt bereikt. Bovendien wordt op Juutsom door de verbondenheid met de natuur, het landleven, de (oude) ambachten, het contact met dieren en het contact  met de medemens, de balans tussen mens en zijn omgeving versterkt.

Juutsom biedt niet alleen dagactiviteiten aan. Een kort of langer verblijf, time-out opvang, logeeropvang in weekenden en in vakanties zijn mogelijk. Juutsom biedt ook recreatieve activiteiten aan, ter ontlasting van mantelzorgers. Dit is allemaal mogelijk op zorgboerderij Juutsom.

Stichting KLARA ondersteunt Juutsom daarom graag bij al haar activiteiten.

 

De begeleiding en het verblijf  op Juutsom worden middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) bekostigd. De deelnemers zijn dus geïndiceerd voor extra zorg en ondersteuning. Naast dit ‘reguliere aanbod’ van Juutsom,  is er de behoefte om het aanbod voor specifieke deelnemers nog ‘passender’ te maken. Door deze ‘extra’s’ via Stichting KLARA,  wordt het maatwerk nog beter en gevarieerder.

 

Met KLARA Meer Kansen:

stoeres jongeren
Stichting KLARA bekostigde een gitaar om gitaarlessen te volgen, zorgde voor een auto om de jongeren te vervoeren van en naar verschillende locaties. KLARA droeg bij aan de aanschaf van een aantal fietsen, van tenten en van foto/videocamera’s voor het Media project. Stichting KLARA hielp mee om de paardrijbak te realiseren. In 2013 werd een ontmoeting mogelijk gemaakt tussen een pupil van Juutsom en diens biologische vader in Curaçao.

 

Wilt u op de hoogte blijven van KLARA’s activiteiten  ?

Volg dan vooral de rubrieken “Nieuws” en “Gerealiseerde Projecten”  en laat s.v.p. ook uw commentaar achter. Uw commentaar lezen we graag! Contact opnemen met Stichting KLARA  of u opgeven als donateur  kan ook via het ‘contactformulier’. 

 

Een Zeeuws spreekwoord zegt : ‘Een paard is zo goed als haar hoeven’

U kunt als een hoefsmid voor Stichting KLARA zijn. Met uw ondersteuning hoe bescheiden dan ook, door een vriendelijk gemeend commentaar, door een gift in natura of financieel, zorgt u ervoor dat:

Stichting KLARA zo sterk is als haar hoeven

 

Klara* is de naam van een eigenzinnig Zeeuws trekpaard en staat voor daadkracht, arbeidskracht, degelijkheid, voortgang, samenwerking en vertrouwen. Vooral vanwege deze karaktereigenschappen koos de Stichting haar naam.

* Klara de Knol, is een lied van kleinkunstenaar Adrie Oosterling uit Groede.

Bekijk voor meer informatie onze statuten. Deze zijn te vinden op de pagina Statuten. Of stuur een mailtje via ons contact formulier, hier vindt u ook ons email adres.